1.Czym powinna charakteryzować się dobra centrala wentylacyjno-klimatyzacyjna na potrzeby obiektów kubaturowych, a więc lokali komercyjnych, obiektów produkcyjnych czy magazynowych?

Finalna konfiguracja central HVAC RATHERM zależy od indywidualnych wymagań inwestora lub finalnego najemcy powierzchni. Lokalizacja central na zewnątrz bądź obok budynku wymaga elastycznej konfiguracji wylotów. Stąd dla central serii XK, XD dysponujemy pełna gamą przyłączy dolnych VV, górnych UU, poziomych HH ich wariacji. W przypadku lokalizacji na dachu dodatkowym wskaźnikiem staje się niska masa i kompaktowe wymiary urządzeń. Niezależnie od rodzaju inwestycji oferowane centrale wentylacyjne zapewniają również komfort grzewczy obsługiwanych stref. Dla procesu ogrzewania stosuje trzy podstawowe moduły wykonawcze, odzysk ciepła, opcjonalna komora mieszania oraz moduł grzewczy w postaci nagrzewnicy gazowej, wodnej lub elektrycznej. Całość operacji zapewnia integralny, fabryczny układ automatyki plug&play z opcją zarządzania on-line.

2.W obiektach procesowych pojawiają się wymagania utrzymania parametrów temperatury i wilgotności względnej. Proszę przedstawić rozwiązania stosowane w przypadku procesów chłodzenia, nawilżania czy ususzania?

Do celów chłodzenia, osuszania obiektów kubaturowych wykorzystujemy typoszereg central XD, dla których zaprojektowaliśmy niezależne, swobodnie konfigurowalne moduły chłodnicze. W zależności od oczekiwań użytkownika stosujemy inverterowe lub wielostopniowe układy chłodnicze. Dla procesów nawilżania oferujemy zasilanie i sterowanienymi modułami elektrycznych wytwornic parowych, które zasilamy bezpośrednio z central. Najważniejszym elementem prawidłowej eksploatacji tak rozbudowanych urządzeń jest indywidualnie przygotowana aplikacja automatyki oraz kontrola pracy urządzeń w ramach konserwacji urządzeń. Dodatkowo, dla obiektów produkcyjnych sugerujemy, oferujemy, a nawet wymagamy zdolność do zarządzania pracą central on-line, aby sprawnie diagnozować zgłaszane uwagi.

3.Jakie rozwiązania ułatwiają Państwu konkurowanie na trudnym rynku polskim.

HVAC RATHERM jest firmą usługową, inżynierską, oferującą klientom wachlarz rozwiązań opartych na realizacji i obsłudze blisko 200 obiektów kubaturowych. Finalnym efektem współpracy jest oferta realizacji zadania inwestycyjnego, dostosowana do oczekiwań, doświadczeń i realnych warunków finansowych. Nie staramy się narzucać rozwiązań klientom, często realizującym obiekty w dziesiątkach powtarzalnych kopii. Równolegle, jesteśmy gotowi wykonać zadania analogiczne do przedstawionych w projektach budowlanych. Warunkiem skutecznej konkurencji jest elastyczność cenowa i dostępność większości konfiguracji 4 z 7 modeli XK prosto z magazynu. Dowolnie zorientowane przyłącza kanałów, swoboda w konfiguracji modułów chłodniczych umożliwia sprawne dostosowanie się do indywidualnych wymogów projektowych.

4.Czy możecie Państwo wskazać aktualne trendy, bądź innowacje poprawiające wydajność, sprawność i trwałość urządzeń wentylacyjnych?

Od początku produkcji bazujemy na technologii wentylatorów EC, które gwarantują niskie zapotrzebowanie energii elektrycznej oraz emitowanego hałasu. Co ważne, w doborach central przedstawiamy realne moce akustyczne wentylatorów ZIEHL ABBEG, zostawiając branżystom ocenę poziomu ciśnienia akustycznego. Korzystając z wiodących dostawców wymienników odzysku ciepła min. KLINGENBURG, RECUTECH, jesteśmy gotowi do oceny proponowanych rozwiązań. HVAC RATHERM jest zwolennikiem stosowania wymienników obrotowych, w warunkach klimatu środkowoeuropejskiego wysokosprawne wymienniki płytowe tylko teoretycznie zapewniają wysoką sprawność. Przy sprawności ok. 75-85% obserwujemy problemy z odszranianiem. W przypadku procesów produkcyjnych sugerujemy prostsze wymienniki krzyżowe.

Kolejną zmianą w ostatnich latach jest radyklany wzrost realizacji obiektów wyposażonych w centrale gazowe. Jest to powodem wprowadzenia nowego standardu urządzeń XG wyposażonych w wysokosprawne moduły kondensacyjne. Aktualnie ok. 50% central HVAC RATHERM jest wyposażonych w moduły o mocy od 8 do 430kW.

Odnośnie agregatów chłodniczych, w chwili obecnej oferujemy gotowe rozwiązania o mocy do ok. 200 kW. Należy oczekiwać, że w najbliższych latach nastąpi całkowite odejście od sprężarek on-off na rzecz techniki inverterowej. Trudno natomiast wskazać rodzaj wiodącego czynnika chłodniczego w nowych instalacjach.
Systemy klimatyzacji ogrzewania wentylacji Logo

@2021 HVAC Ratherm. Specjalizujemy się w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych obiektów wielkogabarytowych (w tym wentylacja przemysłowa).

Korzystamy z plików cookies zapisujących dane użytkownika.

Nasza Strona internetowa używa plików cookies do prawidłowego działania strony w tym do celów statystycznych. Korzystanie ze Strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce Plików Cookies

Zrozumiałem