Kilmatyzator nagłówek

CENTRALE GAZOWE XK-G – COMPLETE, READY TO USE

XK - Kompaktowe Centrale Wentylacyjne

Optymalny system grzewczo – wentylacyjny:

HVAC RATHERM wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientów oferując nowy typoszereg dachowych central gazowych XK-G. Nowy standard central grzewczo-wentylacyjnych wyposażonych standardowo w modulowane palniki gazowe zapewnia komfort cieplny w obiekcie kubaturowym.

Produkcja central XK-G oparta jest na idei MAGIC BOX. Stosując systemy monoblokowe oferujemy swobodną konfigurację przyłączy kanałów wentylacyjnych, dolnych VV, górnych UU czy klasycznych, czołowych HH i ich wariacji. Efektem jest minimalizacja kosztów instalacji, konstrukcji czy prostota montażu.

Wszystkie centrale XK-G fabrycznie wyposażone są w kompletny układ automatyki, umożliwiający uruchomienie centrali niezwłocznie po zainstalowaniu, zasileniu i podłączeniu kanałów.

Zastosowanie:

  • Szeroki zakres wydajności 1500-46000 m3/h
  • 6 wielkości central
  • Kompaktowe wymiary urządzenia
  • Szeroki wachlarz stosowanych modułów obróbki powietrza
  • Dowolna konfiguracja przyłączy kanałów
Gazowe centrale wentylacyjne

Pobierz pełny katalog central gazowych

Schemat dostępnych połączeń

Kodyfikacja urządzeń:

Schemat połączeń klimatyzatora centrali gazowej XK
  1. Wydajność powietrza: 100 [m3/h]
  2. Konfiguracja: N - Nawiewna, NW - Naw.-wywiewna, NWR - obrotowy odzysk ciepła, NWP -płytowy odzysk ciepła
  3. Moc modułu gazowego – [KW]
  4. Rodzaj chłodnicy: CF - freonowa, CW - wodna
  5. Konfiguracja wylotów nawiewu i wywiewu: H - czołowy, U - górny, V - dolny

Centrale Gazowe XK

Gazowe centrale wentylacyjno - klimatyzacyjne mają zastosowanie wszędzie tam gdzie nie występują inne źródła energii lub też są one niewystarczające. Z uwagi na stale rosnące koszty energii elektrycznej, centrale gazowe są także coraz częściej wybierane przez naszych klientów gdyż okazują się bardziej uzasadnione ekonomicznie.

Odporność na warunki atmosferyczne

Umieszczenie centrali wentylacyjno – klimatyzacyjnej na dachu, znacznie zwiększa dostępną powierzchnię w budynku. Istotnie redukuje także słyszalny hałas generowany przez urządzenia (na niski poziom hałasu ma także wpływ zastosowana izolacja).

Obudowa centrali gazowej XK-G RATHERM jest zaprojektowana i stworzona w ten sposób aby zapewnić maksymalną odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne panujące na dachu budynku. Klimat w Polsce cechuje się dużą zmiennością. Odporność na grad, deszcz, śnieg czy duże wahania temperatur jest niezwykle ważna w przypadku gazowych central wentylacyjno – klimatyzacyjnych typu rooftop.

Najwyższa jakość wykonania

Produkcją urządzeń klimatyzacyjno – wentylacyjnych zajmujemy się od blisko 20 lat. Wszystkie produkowane przez nas centrale wyposażone są w podzespoły znanych i renomowanych producentów.

Doskonały projekt, świetna jakość wykonania, liczne badania i testy oraz najlepsze podzespoły gwarantują wysoką wydajność i niezawodność. Jesteśmy całkowicie polską firmą, która zrealizowała dziesiątki dużych projektów HVAC.

Zastosowanie kompaktowych central gazowych rooftop

Produkowane przez nas centrale gazowe RATHERM dzięki szerokiemu zakresowi wydajności od 1500 do 46000 m3/h mogą być stosowane zarówno w niedużych budynkach jak i wielkich obiektach kubaturowych takich jak np. centra handlowe, hale produkcyjne i targowe, obiekty sportowe, magazyny, hurtownie, sklepy, biura itd.

Serwis urządzeń klimatyzacyjno – wentylacyjnych

Oferujemy Państwu kompleksowy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny systemów RATHERM.

Zalety central gazowych

Wybór optymalnej centrali wentylacyjno - klimatyzacyjnej jest bardzo ważny w przypadku każdej inwestycji. Dobór odpowiednich urządzeń w długiej perspektywie może znacznie zmniejszyć koszty utrzymania danego obiektu. Gaz ziemny jest bardzo wydajnym paliwem, posiada szereg zalet w związku z tym centrale wentylacyjne gazowe cieszą się coraz większym zainteresowaniem wśród inwestorów.

Wysoka sprawność energetyczna

Centrale gazowe RATHERM cechują się bardzo dużą sprawnością energetyczną. Powietrze ogrzewane jest w bardzo efektywny sposób – dzięki zastosowanej technologii wykorzystując minimalną ilość gazu, urządzenia ogrzewają znaczne ilości powietrza. Straty przesyłowe, ograniczone są niemalże do zera.

Urządzenia RATHERM wyposażone są w wysokowydajne wymienniki odzysku ciepła i chłodu a także w przepustnicę rekuperacyjną co znacznie zwiększa sprawność całego systemu maksymalizując wykorzystanie energii wytworzonej z paliwa gazowego.

Niższe koszty

Wysoka sprawność energetyczna przekłada się na znacznie niższe zapotrzebowanie na gaz a tym samym na niższe koszty eksploatacyjne. Centrale gazowe RATHERM są kompaktowe. Większość niezbędnych urządzeń znajduje się w jednej, zwartej obudowie co redukuje konieczność kosztownej rozbudowy infrastruktury: budowy kotłowni, dodatkowych instalacji, izolacji itd. Gaz jest często także tańszy niż energia elektryczna, w związku z czym może być bardziej uzasadniony ekonomicznie.

Ekologia

Problem jakości powietrza w naszym kraju jest coraz bardziej dostrzegalny. Wybierając gaz ziemny jako paliwo grzewcze zamiast węgla przyczyniasz się do zmniejszenia smogu i poprawy jakości powietrza. Gaz ziemny to paliwo, które cechuje się wyraźnie niższą emisją szkodliwych zanieczyszczeń niż węgiel. W trakcie spalania gazu nie powstają takie odpady jak np. popiół, pyły czy żużel. Gaz ziemny jest powszechnie stosowany w krajach Europy Zachodniej (węgiel używany jest znacznie rzadziej). Także i w Polsce inwestorzy coraz częściej wykorzystują gaz jako źródło energii w centralach wentylacyjnych.

Centrale gazowe mają szereg zalet. Jeżeli zastanawiasz się nad tym, który typ centrali będzie najlepszy w danym obiekcie, skontaktuj się z nami.

Dowiedz się więcej

Aby uzyskać więcej informacji zapraszamy do kontaktu z naszym działem handlowym. Pracujemy na terenie całej Polski.
Skontaktuj się z nami Pobierz katalog
Systemy klimatyzacji ogrzewania wentylacji Logo

@2021 HVAC Ratherm. Specjalizujemy się w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych obiektów wielkogabarytowych (w tym wentylacja przemysłowa).