Rok 2020 był trudny dla wielu przedsiębiorców. Ciężką pracą wypracowaliśmy wzrost produkcji rzędu 40%. Rok 2020 zaowocował m.in:
  • Przyjęcie blisko 100 zleceń produkcyjnych
  • Dostawa min. około 200 urządzęń ponad 30 obiektów komercyjnych
  • Prawie 50% dostaw obejmuje centrale gazowe XK-G
  • Rozpoczęcie seryjnej produkcji central podwieszanych XK-P
  • Pierwsze zamówienia na centrale wewnętrzne XD-HP z pompami ciepła
Systemy klimatyzacji ogrzewania wentylacji Logo

@2019 HVAC Ratherm. Specjalizujemy się w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych obiektów wielkogabarytowych.