W związku z rozszerzeniem oferty oraz wprowadzeniem nowego typoszeregu central HK-P, XD-HP zdecydowaliśmy się na rozbudowę i dostosowanie nowej 500m2 hali pod produkcję urządzeń wielogabarytowych o wydajności ponad 40000m3/h. Sumaryczna powierzchnia produkcyjna osiągnęła 1700m2
Systemy klimatyzacji ogrzewania wentylacji Logo

@2019 HVAC Ratherm. Specjalizujemy się w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych obiektów wielkogabarytowych.