Zamówienie 26 urządzeń wentylacyjnych, chłodniczych na potrzeby procesu produkcyjnego dla Zakład przemysłowy IGLOTEX Skórcz,. Pełne spektrum produkcji obejmujące centrale nawiewne, klimatyzacyjne, wentylacyjne wraz zintegrowanymi modułami chłodniczymi. Specyfikacja obejmuje min. centrale kompaktowe XK z wymiennikami przeciwprądowymi.
Systemy klimatyzacji ogrzewania wentylacji Logo

@2019 HVAC Ratherm. Specjalizujemy się w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych obiektów wielkogabarytowych.