Wdrożenie typoszeregu central wewnętrznych XK, podwieszanych XK-P oraz central wewnętrznych z pompą ciepła XD-HP.
Łączymy technikę inverterową, wentylatory EC i integralny układ automatyki sterujące wszystkimi elementami wykonawczymi.
Systemy klimatyzacji ogrzewania wentylacji Logo

@2019 HVAC Ratherm. Specjalizujemy się w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych obiektów wielkogabarytowych.