Uruchomienie kompletu central gazowych na Centrum Dystrybucyjne BIEDRONKA Skarbimierz XG w konfiguracji wylotów dolnych VV o mocy grzewczej. Wszystkie centrale wyposażono w modulowane palniki gazowe. Moc grzewcza ok. 1 MW
Systemy klimatyzacji ogrzewania wentylacji Logo

@2019 HVAC Ratherm. Specjalizujemy się w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych obiektów wielkogabarytowych.