Kilmatyzator nagłówek

CENTRALE KOMPAKTOWE XK – COMPLETE, READY TO USE

XK - Kompaktowe Centrale Wentylacyjne

Uniwersalne rozwiązanie:

Seria kompaktowych central XK to nowy typoszereg urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oferowanych przez HVAC RATHERM. Nowe centrale są efektem stałego rozwoju i doskonalenia produkcji systemów monoblokowych. Wykorzystanie najnowszych technologii, zaawansowanej inżynierii materiałowej oraz wprowadzenie nowatorskich rozwiązań konstrukcyjnych pozwoliło stworzyć produkt spełniający oczekiwania odbiorców.

Typoszereg XK powstał w oparciu o potrzeby klientów w zastosowaniu, projektowaniu, dostawie i eksploatacji central wentylacyjnych.

Wszystkie centrale XK są fabrycznie wyposażone w kompletny układ automatyki, umożliwiający uruchomienie centrali niezwłocznie po zainstalowaniu i podłączeniu kanałów.

Zastosowanie:

  • Szeroki zakres wydajności 500-46000 m3/h
  • 6 wielkości central
  • Kompaktowe wymiary urządzenia
  • Szeroki wachlarz stosowanych modułów obróbki powietrza
  • Dowolna konfiguracja przyłączy kanałów
CENTRALE Kompaktowe XK

Schemat dostępnych połączeń

Kodyfikacja urządzeń:

Schemat połączeń klimatyzatora centrali XK
  1. Wydajność powietrza [100m3/h]
  2. Konfiguracja: N - Nawiewna, NW - Nawiewno-wywiewna, NWR - obrotowy odzysk ciepła, NWP - płytowy odzysk ciepła
  3. Rodzaj nagrzewnicy: HG - gazowa, HW - wodna, HE - elektryczna
  4. Rodzaj chłodnicy: CF - freonowa, CW - wodna
  5. Konfiguracja wylotów nawiewu i wywiewu: H - czołowy, U - górny, V - dolny
Kilmatyzator nagłówek

SCHEMAT DOSTĘPNYCH POŁĄCZEŃ

Schemar blokowy systemu klimatyzacji

Dachowy Aparat Grzewczo-wentylacyjny XK 350 N HG210 HV

Wydajność: 35 000 m3/h
Moc grzewcza modułu gazowego: 210 kW
Wylot poziomy nawiewu, wlot powrotu dolny

Schemar blokowy systemu klimatyzacji

Schemat blokowy centrali XD_050_NWR_HW dla instalacji bezkanałowych, bez modułu chłodniczego

Wydajność: 5000 m3/h
Nagrzewnica wodna

Schemar blokowy systemu klimatyzacji

Schemat blokowy konfiguracji centrali monoblokowej XD60_125_NWR_HE36 z modułem chłodniczym

Moc chłodnicza: 60 kW
Wydajność: 12500 m3/h
Nagrzewnica elektryczna: 36 kW

Schemar blokowy systemu klimatyzacji
Systemy klimatyzacji ogrzewania wentylacji Logo

@2019 HVAC Ratherm. Specjalizujemy się w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych obiektów wielkogabarytowych.