Kilmatyzator nagłówek

CENTRALE MOBLOKOWE XD – ALL ON BOARD

XD ROOF - Energooszczędne rozwiązania, których oczekujesz

Uniwersalne rozwiązanie:

Monoblokowe centrale klimatyzacyjne serii XD ROOF to odpowiedź na zapotrzebowanie rynku na uniwersalne systemy realizujące dowolny proces obróbki powietrza. Kompaktowa obudowa, modułowe wyposażenie centrali umożliwiają dostosowanie urządzenia do różnych wymagań projektu. Typoszereg czterech wielkości umożliwia dobór urządzeń o wydajności od 3.000 do 33.000 m3/h przy zakresie mocy chłodniczej od 20 do 180 kW. Unifikacja elementów konstrukcji, elementów wyposażenia czy zastosowanie integralnego układu automatyki skracają proces produkcji oraz termin uruchomienia instalacji wentylacyjnej.

Urządzenia XD ROOF realizują proces obróbki powietrza, z wykorzystaniem efektu free-coolingu. Konfiguracja central monoblokowych obejmuje wentylatory EC czy wysokosprawne obrotowe moduły odzysku ciepła spełniające wymagania EKO-DESIGN 2018.

Kompletny system klimatyzacji:

Urządzenia XD ROOF stanowią zamiennik dla klasycznych rozwiązań tj. zestawu centrali sekcyjnej z układem automatyki i źródłem chłodu, najczęściej kilku różnych dostawców. W zamian proponujemy jedno kompletne urządzenie, jeden sterownik zarządzający pracą oraz jeden serwis odpowiedzialny za konserwację. Kompaktowe wymiary, swoboda w konfiguracji przyłączy ułatwiają montaż urządzenia oraz projektowanie instalacji wentylacyjnej. Konstrukcja central XD umożliwia montaż central na dachu, obok czy wewnątrz obiektu. Korzystając z listy dostępnych modułów funkcjonalnych można dowolnie konfigurować proces obróbki powietrza.

Zastosowanie:

  • Obiekty wielkopowierzchniowe, sale sportowe
  • Sale kinowe, centra handlowe
  • Obiekty komercyjne, produkcyjne
CENTRALE MONOBLOKOWE XD

Uniwersalne rozwiązanie

dla obiektów wielkopowierzchniowych

Centrala XD to optymalne rozwiązanie dla skutecznej i komfortowej klimatyzacji w obiektach o dużej kubaturze.

Dla ograniczenia kosztów eksploatacji centralę standardowo wyposażono w rekuperator, komorę mieszania z funkcją Free Coolingu oraz moduł grzewczy. Kolejność użycia poszczególnych elementów zdefiniowano w funkcji ograniczenia kosztów zużycia energii elektrycznej.

Zastosowanie wentylatorów elektronicznie komutowanych EC radykalnie poprawia efektywność energetyczną urządzenia.

Centrale Monoblokowe XD

Produkt modułowy

dla obiektów od 300 m2 do 2000 m2

Centrala XD to uniwersalne rozwiązanie dla procesu obróbki powietrza w obiektach komercyjnych o powierzchni od 300 m2 do 2000 m2.

Zastosowanie wielostopniowych układów sprężarek umożliwia optymalizację zapotrzebowania na chłód. Zastosowanie izolacji 50 mm oraz wentylatorów osiowych o obniżonym poziomie mocy akustycznej gwarantuje niski poziom ciśnienia akustycznego.

Konstrukcja centrali umożliwia boczne, dolne oraz górne podłączenie kanałów wentylacyjnych.

Kodyfikacja urządzeń:

Schemat połączeń klimatyzatora
  1. Moc chłodnicza: 10 - 200 [kW]
  2. Wydajność powietrza [x 100m3/h]
  3. Konfiguracja: N - klasyczny rooftop, NW - układ nawiewno-wywiewny, NWR - moduł odzysku ciepła
  4. Rodzaj nagrzewnicy: HG - gazowa, HW - wodna, HE - elektryczna
  5. Konfiguracja wylotów nawiewu i wywiewu: H - czołowy, U - górny, D - dolny
Kilmatyzator nagłówek

SCHEMAT DOSTĘPNYCH POŁĄCZEŃ

Schemar blokowy systemu klimatyzacji

Schemat blokowy centrali XD50_090_N_HG42 w układzie Rooftop

Moc chłodnicza: 50 kW
Wydajność: 9000 m3/h
Moc grzewcza: 42 kW

Schemar blokowy systemu klimatyzacji

Schemat blokowy centrali XD_050_NWR_HW dla instalacji bezkanałowych, bez modułu chłodniczego

Wydajność: 5000 m3/h
Nagrzewnica wodna

Schemar blokowy systemu klimatyzacji

Schemat blokowy konfiguracji centrali monoblokowej XD60_125_NWR_HE36 z modułem chłodniczym

Moc chłodnicza: 60 kW
Wydajność: 12500 m3/h.
Nagrzewnica elektryczna: 36 kW

Schemar blokowy systemu klimatyzacji
Systemy klimatyzacji ogrzewania wentylacji Logo

@2019 HVAC Ratherm. Specjalizujemy się w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych obiektów wielkogabarytowych.